•  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Tesettür Giyim
 • Özel İsim Baskılı Yasin - Kuran
 • Kur'an-ı Kerimler
 • Dua ve Havas Kitapları
İhvan Blog
 • May 22 2015

  İslâm kadar ilme önem veren başka bir din yoktur. Kur’an-ı Kerim'de sadece ilim kelimesi yüzbeş defa zikredilir. Bu kökten gelen diğer kelimelerle birlikte bu sayı sekiz yüz elli dokuzu bulur. Ayrıca "akıl, fikir, zikr” gibi kelimeler Kur'an-ı Kerim’de çok zikredilir.

 • May 22 2015

  Ebu Hüreyre -Allah ondan razı olsun-'dan rivayet edildi­ğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu: "Allah yaratma işini bitirdiğinde akrabalık ve kardeşlik bağı Allah'ın huzurunda durarak: Bu duruş akrabalık ve kardeşlik alakasını kesenden sana sığınma duruşudur, dedi. Allah (c.c)'da ....

 • May 22 2015

  Ebu Hüreyre -Allah ondan razı olsun-’den rivayet edildi­ğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyur­du: "Hiçbir çocuk babasının hakkını gerektiği gibi ödeyemez. Eğer onu köle olarak bulup hürriyetine kavuşturursa babalık hakkını belki ödemiş olur.” (Müslim, Itk 25)

 • May 22 2015

  Yüce Allah Şöyle buyuruyor:

  "Yalnızca Allah'a kulluk edin ve ondan başka hiçbir şeye ilahlık yakıştırmayın. Ana babaya, yakın akrabaya, yetimlere, muhtaçlara, kendi çevrenizden olan komşula­ra; uzak komşulara, yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa ve elinizin altındaki hizmetçi ve işçilere iyilik yapın ve iyi davranınız."(Nisa 36)

 • May 22 2015

  "Oysa kendilerine yalnızca Allah'a ibadet etmeleri, bütün içtenlikleriyle yalnız O'na iman ederek batıl olan her şeyden uzak durmaları, namazlarında dikkatli ve de­vamlı olmaları ve zekat vermeleri (mallarının bencillik kirinden arındırılması için karşılıksız harcamada bulun­maları) emrolunmuştu. İşte dosdoğru din de budur." (Bey- yine 5)

 • May 22 2015

  "Mümin kadınlarla mümin erkekler birbirlerinin ve­lileridir. Bunlar iyiliği emreder kötülükten vazgeçirmeye çalışırlar. Namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler, Al­lah'a ve Rasulüne de itaat ederler. İşte Allah bunlara rah­met edecektir." (Tevbe 71)

 • May 22 2015

  Beşer türünün varlığını devam ettirmesi erkeklerle ka­dınların evlilik sistemi olmaksızın birleşme yolu ile de müm­kündür. Nitekim hayvanlar alemi bu tür üreme ile varlıklarını sürdürürler. Ancak böyle bir yolla üreme işi insan haysiyeti ve izzeti ile bağdaşmaz.

 • May 22 2015

  Hz. Aişe -Allah ondan razı olsun- Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem'in şöyle buyurduğunu söyledi: "Biriniz yemek yerken besmele çeksin, şayet yemeğe başlarken besmeleyi unutursa,=bismillahi evvelehu ve ahirehu desin." (Ebu Da­vud, Et'ıme 15, Tirmizi, Et'ıme 47)

 • May 22 2015

  Hz. Aişe -Allah ondan razı olsun- şöyle demiştir: Rasû­lullah sallallahu aleyhi vesellem bütün işlerinde; temizlen­mesinde, taranmasında ve ayakkabı giymesinde sağdan baş­lamayı pek severdi. (Buhari, Vudu 31. Müslim, Taharet 66) .....

 • May 21 2015

  "İşte ahiretyurdu! Biz onu yeryüzünde üstünlük sağ­lamak ve bozgunculuk yapmak istemeyenlere veririz. (Gü­zel) akibet ise takva sahiplerinindir." (Kasas 83)

 • May 21 2015

  Abdullah ibni Yezid -Allah ondan razı olsun-'den rivayet edildiğine göre, Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem’i mescidde bir ayağını diğer ayağının üzerine atmış sırt üstü yatar­ken görmüştür. (Buhari, Salat 85. Müslim, Libas 75)

Facebook

İletişim

ULUCAMİİ DOĞUSU SAYILGAN EGE PASAJI NO: 15-25 OSMANGAZİ/BURSA

 (0850) 466 11 66

(0224) 223 76 69 pbx

E-Bülten